jki-042 木村久美子【Pilot Bear & keyring Bear】 ¥23,100
サイズ:28+13cmカゴの中身を確認する