jki-047  木村久美子【old cloth bear & keyring bear】¥27,300
サイズ:23cm+12cmカゴの中身を確認する