jki-127 木村久美子【KeyringBear・KeyringRabbit】各¥5,250
サイズ:13cmカゴの中身を確認する